Zmiana tendencji wzrostowej

, , Skomentuj

Obecnie Singapur ma najwyższy produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca spośród wszystkich 10 państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, jest również  znaczącym centrum finansowym i transportowym, rozwija się tam bardzo intensywnie przemysł wysokich technologii, dotyczy to szczególnie sektora biomedycznego. W brew szacunkom, gospodarka Singapuru zwanego azjatyckim państwem-miastem rozwijała znacznie wolniej w II kwartale bieżącego, aniżeli wskazywały by na to wcześniejsze założenia. Taka sytuacja gospodarcza może budzić obawy o przyszłość tego czołowego eksportera, w kontekście wzrastającego ryzyka dla globalnego handlu.

Jak wynika z danych zaprezentowanych w ostatnim czasie przez ministerstwo handlu w Singapurze, wyrównany sezonowo wskaźnik PKB odnotował 1 procentowy wzrost względem poprzednich trzech miesięcy. Przeciętne  prognozy przewidywane przez ekonomistów wykazywały natomiast aktywność na poziomie 1,3 procent. Jest to zatem najsłabszy wynik na płaszczyźnie gospodarczej, od czasu jej załamania j, które miało miejsce w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Jak obecnie podkreślają eksperci, wzrost w singapurskiej gospodarce może ulegać dalszemu wyhamowywaniu. Ma na to wypływ fakt, że Singapur zaliczany jest do grona najbardziej uzależnionych państw od handlu w Azji. Tendencja do eksportu towarów oraz usług w państwie  ulega spowolnieniu, natomiast systematycznie rośnie ryzyko. W takiej sytuacji południowoazjatyckie państwo jakim jest Singapur stoi przed groźbą wojny taryfowej, która odbije się negatywnie na singapurskiej gospodarce, a także wpłynie na wysokie ceny ropy naftowej oraz w konsekwencji globalnego cyklu zaostrzania polityki pieniężnej i wzrostu wartości dolara amerykańskiego. Dodatkowo na sytuację w kraju pogarszają zaostrzone w niedawnym czasie przez rząd przepisy dotyczące ograniczeń własnościowych, które mogą mieć istotny wpływ na spowolnienie popytu konsumpcyjnego, zwiększając znacząco nacisk na sektor budowlany.

 

Leave a Reply